Nowi ratownicy OSP.

W poniedziałek 7 maja 2018 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Świebodzinie komisja powołana przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. przeprowadziła egzamin po zakończeniu szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej dla strażaków OSP z terenu powiatu świebodzińskiego.

W kursie udział brało 18 druhów. Z wynikiem pozytywnym, uzyskując tytuł ratownika, egzamin zdało 17.

W tym dniu była także możliwość przystąpienia do egzaminu recertyfikującego  z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Przystąpiło do niego 9 druhów OSP, z których uprawnienia odnowiło 8.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w podnoszeniu poziomu wyszkolenia.