Bezpieczne ferie nad jeziorem Goszcza.

W pierwszy weekendowy piątek ferii zimowych 16 lutego 2018 r. zorganizowaliśmy ćwiczenia doskonalące na zamarzniętym akwenie.

Zajęcia, w których udział wzięli także strażacy OSP z Lubrzy, Rusinowa, Nowej Wioski, przeprowadzone na jeziorze Goszcza wzbudziły duże zainteresowanie miejscowej ludności.

Obserwującym przedstawiliśmy zagrożenia oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa, w tym wyposażenia, podczas poruszania się na lodzie oraz sposoby wydostania się w przypadku załamania się jego pod nami.

Cennych rad udzieliliśmy także osobom które będą świadkiem takiego zdarzenia.

 

Więcej: http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/poradniki/bezp_na_lodzie.pdf