Świebodzin. Plan wykonany.

Plan wykonany? O czym mowa? Oczywiście o… edukacji dzieci szkół podstawowych klas 1 – 3 powiatu świebodzińskiego w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

W tym tygodniu spotkaliśmy się z dziećmi szkół podstawowych nr 1, 2  3 w Świebodzinie oraz szkoły w Międzylesiu i Niekarzynie.

Plan zakładał dotarcie do wszystkich placówek. Program zainaugurowany 4 stycznia zakończyliśmy 25 stycznia. Przez 3 tygodnie odwiedziliśmy 20 szkół.

Z prelekcją na temat m.in. bezpieczeństwa podczas zbliżających się ferii zimowych oraz sposobów postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dotarliśmy do blisko 1700 uczniów.

Na tym oczywiście nie kończymy akcji informacyjno-edukacyjnej najmłodszych w zakresie bezpiecznych zachowań i zapobiegania zagrożeniom.

Zapraszamy dzieci do wizyty w naszej jednostce, gdzie będzie możliwość „dotknięcia” strażackiego fachu.