Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów do służby nr 2/2017

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego 2/2017 kandydatów do służby w KP PSP Świebodzin po V etapach według ilości uzyskanych punktów przedstawia się następująco:

L. p.

Numer identyfikacyjny

Suma zdobytych punktów

1.

08

84,4

2.

02

71,0

3.

11

63,6

4.

07

63,4

5.

06

54,2

Na badania psychologiczne i lekarskie wymagane przy przyjęciu do służby w Państwowej Straży Pożarnej skierowani zostaną wyżej wymienieni kandydaci.
Kandydaci zakwalifikowani do skierowania na badania lekarskie zgłoszą się w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie w dniu 01 grudnia 2017 r. w celu odebrania skierowania na komisję lekarską.