Świebodzin. Egzamin ze szkolenia podstawowego strażaków-ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

W dniu 28 października 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie odbył się egzamin kończący szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu świebodzińskiego. Wzięli w nim udział druhowie jednostek OSP z Dąbrówki Wlkp., Glińska, Kosieczyna, Kręcka, Lubrzy, Mostek, Myszęcina, Ołoboku, Podłej Góry, Rogozińca, Rokitnicy, Smardzewa, Szczańca, Toporowa, Zbąszynka i Żelechowa. Niemalże dwumiesięczne szkolenie realizowane w systemie weekendowym z pozytywnym wynikiem ukończyło 31. strażaków, którzy tym samym nabyli uprawnienia do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych i w znaczący sposób wzmocnią siłę podziału bojowego poszczególnych jednostek.

Uczestnicy szkolenia musieli poznać podstawowe zasady organizacji jednostek ochrony przeciwpożarowej. Uczyli się taktyki gaszenia pożarów i ratownictwa technicznego, organizacji akcji ratowniczo-gaśniczych. Ćwiczyli ze sprzętem ratowniczym i sprzętem łączności. Druhowie w trakcie szkolenia zaliczali także niełatwy test w komorze dymowej, gdzie musieli wykazać się wysoką sprawnością fizyczną i dobrą orientacją w labiryncie zadymionych pomieszczeń. Wykładowcami i instruktorami byli doświadczeni oficerowie i aspiranci pełniący służbę w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie.

Zaświadczenia o ukończeniu kursu wręczyli Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie bryg. Dariusz Paczesny oraz Zastępca Dowódcy JRG PSP st. kpt. Dariusz Kałużny.