Żelechów. Warsztaty SGRT Świebodzin.

W dniu 21.10.2017 r. w miejscowości Żelechów odbyły się warsztaty Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego Świebodzin z doskonalenia działań poszukiwawczo–ratowniczych oraz ratownictwa technicznego w zakresie podstawowym. Warsztaty zostały zorganizowane przez asp. sztab. Dariusza Pałasza – dowódcę JRG PSP w Świebodzinie oraz mł. bryg. Marcina Bohuszko – koordynatora działań poszukiwawczo–ratowniczych na poziomie podstawowym.

W zajęciach uczestniczyli strażacy ratownicy zmian służbowych z JRG PSP w Świebodzinie oraz jednostki OSP Jemiołów i Lubrza włączone do KSRG. Warsztatom przyglądał się i oceniał posiadane umiejętności bryg. Janusz Drozda – komendant powiatowy PSP w Świebodzinie.

Celem warsztatów było zapoznanie się z warunkami prowadzenia akcji ratowniczej i występującymi zagrożeniami podczas pozorowanego zawalenia się konstrukcji jednego z mieszkań do poziomu parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz doskonaleniem współdziałania i asekuracji podczas prowadzonych działań ratowniczych. Ponadto dodatkowym elementem uzupełniającym warsztaty było zabezpieczenie ścian wykopu rurociągu z wodą, w którym doszło do obsunięcia się jednej ze ścian.

Serdeczne podziękowania składamy panu Romanowi Gwizdowi za udostępnienie terenu do ćwiczeń oraz druhowi Mieczysławowi Szymczakowi z OSP Żelechów  za ogromną pomoc w przygotowaniu terenu do ćwiczeń.