Zbąszynek. Szkolenie dla strażaków z zakresu zagrożeń od energii elektrycznej na kolei.

W dniu 22 października 2017 roku odbyło się szkolenie strażaków-ratowników jednostek OSP z terenu gminy Zbąszynek. Organizatorem szkolenia był st. kpt. Dariusz Kałużny z Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie oraz dh Leszek Parandyk – Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej gminy Zbąszynek.

Szkolenie odbyło dzięki współpracy z Panem Mariuszem Wróblewskim – pełnomocnikiem Zarządu Sekcji Utrzymania Taboru Kolei Wielkopolskiej w Zbąszynku, który udostępnił teren szlaku kolejowego do prezentacji zajęć praktycznych.

Zajęcia szkoleniowe w teorii i praktyce przeprowadził pan Jerzy Borowczak – kierownik Sekcji PKP ENERGETYKA w Zbąszynku, który w sposób fachowy, ciekawy i przystępny przekazał wiadomości podparte przykładami z własnego doświadczenia zawodowego. Szkolenie teoretyczne przeprowadzono w miejscowym Zbąszyneckim Domu Kultury a praktyczne na terenie Kolei Wielkopolskich.

Strażacy zapoznali się z budową sieci trakcyjnej, identyfikacją terenu, obiektów i szlaku kolejowego podczas prowadzenia działań ratowniczych, zapoznali się z zasadami bhp oraz komendami używanymi przez pracowników kolei. Ważnym elementem szklenia było  wskazanie potencjalnych zagrożeń i utrudnienia z jakimi mogą spotkać się strażacy w czasie prowadzenia działań.