Świebodzin. Uroczyste ślubowanie nowych strażaków.

„… świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia…”

Tekst roty ślubowania strażaka Państwowej Straży Pożarnej w dniu 22 września 2017 r. zabrzmiał w siedzibie świebodzińskiej Komendzie Powiatowej PSP. Ślubowanie dwóch nowoprzyjętych funkcjonariuszy, w obecności kolegów i kadry kierowniczej, odebrał Komendant Powiatowy bryg. Janusz Drozda, który przed ceremonią przytoczył słowa zasad etyki zawodowej:

„Strażacy wierni złożonemu ślubowaniu, świadomi swoich praw i obowiązków, kierują się wartościami, które kształtowały historię pożarnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadami etyki zawodowej.
 Służba to powołanie, które strażak realizuje w duchu godności i honoru, poświęcenia, odwagi, odpowiedzialności, profesjonalizmu, poszanowania prawa, dyscypliny służbowej i wymogów działania zespołowego.
 Strażak jest ofiarny i mężny w ratowaniu nadrzędnych wartości, jakimi są życie, zdrowie i mienie oraz środowisko”

Ślubowanie złożyli:
str. Patryk Kozak
str. Piotr Migdał

Życzymy Wam spełnienia planów i marzeń, siły i wytrwałości, niech działania przynoszą Wam satysfakcję i będą inspiracją do dalszej służby.