Świebodzin. „Kręci mnie bezpieczeństwo” w sierpniu.

W miesiącu sierpniu, w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej, pod patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka, „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą” spotkaliśmy się z dziećmi i młodzieżą oraz kadrą wychowawczą wypoczywających na obozach w Nowym Dworku i Przełazach.

Przypomnijmy, głównym celem akcji było propagowanie właściwego zachowania na akwenach wodnych,  a w efekcie ograniczenie wypadków tonięć.