Szkolenie podstawowe strażaka-ratownika OSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie organizuje szkolenie „PODSTAWOWE STRAŻAKA RATOWNIKA OSP” dla członków jednostek OSP z terenu powiatu świebodzińskiego.

Szkolenia zostanie przeprowadzone w okresie od 15 września do 28 października 2017 rokuw siedzibie tut. Komendy. Celem szkolenia jest przygotowanie członków OSP do nabycia wiedzy i umiejętności do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych i gaśniczych w ramach wyposażenia własnego jednostki OSP, a także sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczo – gaśniczych.

Warunki przyjęcia na ww. szkolenie:

  1. ukończone 18 lat i nieprzekroczone 65 lat,
  2. skierowanie wg wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”,
  3. zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
  4. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 08 września br. W przypadku braku pełnej dokumentacji określającej warunki przyjęcia na ww. szkolenie zgłoszenie zostanie odrzucone. W wyniku braku wystarczającej ilości zgłoszeń Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie poinformuje o jego ewentualnym odwołaniu.