Niesulice. Bezpiecznie nad wodą – spotkanie z młodzieżą.

8 czerwca czterech strażaków z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Świebodzinie wchodzących w skład Specjalistycznej Grupy Wodno-Nurkowej Centrum spotkało się z uczniami klasy średniej o profilu strażackim będącej na obozie w Niesulicach. Celem spotkania było omówienie zasad bezpieczeństwa przebywania nad wodą, udzielanie pierwszej pomocy osobom podtopionym oraz wydobywanie ich z wody. Omówiono także podstawy ratownictwa wodnego z wykorzystaniem rzutki, koła ratunkowego oraz łodzi.

Była to równiez możliwośc inauguracji akcji  „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą”.

Akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą” została objęta honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wpisana do Harmonogramu działań na rok 2017 w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017. Partnerami w projekcie są: Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego oraz Departament Komunikacji Społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zarząd Główny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Polski Związek Żeglarski, Polski Związek Wędkarski oraz Centrum Turystyki Wodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego.

Mimo, że zarówno w zakresie wypadków jak i utonięć osób w ostatnich latach zauważalna jest tendencja spadkowa, to bezsprzecznie stwierdzić należy, że każdy tego rodzaju przypadek jest dramatem nie tylko dla ofiary takiego zdarzenia, ale przede wszystkim dla jego rodziny i najbliższych. Tak więc będzie to zawsze o jeden wypadek za dużo.