Szkolenie z ratownictwa technicznego dla strażaków OSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie organizuje szkolenie z zakresu „Ratownictwa technicznego dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych” z terenu powiatu świebodzińskiego.

Kurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie w terminach i godzinach przedstawionych w załączonym planie zajęć.

Poniżej ilości strażaków OSP zaplanowanych do udział w przedmiotowym szkoleniu.

L.p.

Szkolenie z zakresu

Gmina

Ilość uczestników

1.

Ratownictwa technicznego dla strażaków OSP

(OSP RT)

Lubrza

4

Łagów

4

Skąpe

4

Szczaniec

4

Świebodzin

4

Zbąszynek

4

RAZEM:

24

 Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 18 lat i nieprzekroczone 55 lat,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • skierowania na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy,
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP cz. II lub spełnienie równorzędnych wymagań
  • wykształcenie, co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 12 czerwca br. W przypadku braku wystarczającej ilości zgłoszeń na ww. szkolenie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie poinformuje o jego odwołaniu.


Plan szkolenia

z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków OSP

organizowanego w terminie od 16 czerwca do 25 czerwca 2017 r.

Data

Godz.

Temat

Ilość godzin

Numer tematu

 

T

P

R

 

16.06.2017

16.00 – 16.45

Wypadki drogowe – statystyka i przyczyny.

1

X

1

I

 
 

16.06.2017

16.55 – 18.30

Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych

2

X

2

II

 

16.06.2017

18.40 – 20.20

Budowa pojazdów samochodowych.

2

X

2

VII

 
 

17.06.2017

09.00 – 11.35

Hydrauliczne urządzenia ratownicze.

1

2

3

III

 

17.06.2017

11.45 – 14.20

Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach.

1

2

3

IV

 

17.06.2017

14.30 – 15.15

Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych.

1

X

1

VI

 

18.06.2017

09.00 – 16.10

Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów.

2

6

8

V

 

24.06.2017

09.00 – 12.30

Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów.

0

4

4

V

 

25.06.2017

09.00 – 15.15

EGZAMIN

2

5

7