Szkolenie – organizacja łączności oraz zasady funkcjonowania sieci radiowych

Informuję, że Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie organizuje szkolenie z zakresu „organizacji łączności oraz zasad funkcjonowania sieci radiowych dla strażaków ratowników jednostek OSP w KSRG”.

Kurs zostanie przeprowadzony w okresie od 01 do 16 lipca 2017 zgodnie z załączonym rozkładem zajęć. Celem szkolenia jest doskonalenie strażaków ratowników OSP w zakresie organizacji łączności podczas działań ratowniczych.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie warsztatów teoretycznych w macierzystych jednostkach OSP zgodnie z poniższą tabelą.

L.p.

Jednostka OSP

Data szkolenia

Godz. szkolenia

1.

Jemiołów

01 lipca 2017 r.

1000

2.

Toporów

1000

3.

Ołobok

02 lipca 2017 r.

1000

4.

Niekarzyn

1000

5.

Lubrza

08 lipca 2017 r

1000

6.

Rusinów

09 lipca 2017 r

1000

7.

Szczaniec

15 lipca 2017 r

1000

8.

Dąbrówka Wlkp

16 lipca 2017 r

1000

9.

Zbąszynek

1000

 

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące aspekty:

  1. Pojęcia i skróty z zakresu łączności.
  2. Struktura sieci radiowych.
  3. Rodzaje kryptonimów, okólniki i ich znaczenie.
  4. Podstawowe zasady organizacji łączności radiowej podczas działań ratowniczo – gaśniczych.
  5. Prowadzenie korespondencji w trakcie przejazdu sił i środków.
  6. Organizacja łączności na poziomie interwencyjnym.
  7. Organizacja łączności na poziomie taktycznym i strategicznym

Odpowiedzialnym za organizację szkolenia jest  st. kpt. Dariusz Kałużny.Plan szkolenia
z zakresu „Organizacji łączności oraz zasad funkcjonowania sieci radiowych
dla strażaków ratowników jednostek OSP w KSRG”.

L.p.

Godz.

Temat

Ilość godzin

Numer tematu

T

P

R

1.

10.00 – 10.45

Pojęcia i skróty z zakresu łączności

1

0

1

I

Struktura sieci radiowych.

2.

11.00 – 12.40

Rodzaje kryptonimów, okólniki i ich znaczenie

2

0

2

II

Podstawowe zasady organizacji łączności radiowej podczas działań ratowniczo – gaśniczych

3.

12.50 – 13.35

Prowadzenie korespondencji w trakcie przejazdu sił i środków

1

0

1

III

13.45 – 14.30

Organizacja łączności na poziomie interwencyjnym.

1

0

1

IV

4.

14.40 – 15.20

Organizacja łączności na poziomie taktycznym i strategicznym

1

0

1

V

 

 

Razem

6

0

6