Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów do służby nr 1/2017

Końcowy wynik rekrutacji 1/2017

Informujemy, że po przeprowadzaniu postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do służby 1/2017 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie i zakończeniu wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego przyjęci do służby zostaną kandydaci z numerami:

L. p.

Numer identyfikacyjny

1.

14

2.

18

Planowany termin przyjęcia do służby – III kwartał 2017 r.

Na tym zakończono postępowanie kwalifikacyjne.