Dotacje dla jednostek OSP z ksrg w 2017 r.

Informujemy, że Komendant Powiatowy PSP w Świebodzinie otrzymał skorygowaną informacje o wysokości środków objętych dotacją ksrg.

Limit dotacji z wydatków bieżących:

  1. Remonty strażnic – 39.025 zł.
  2. Sprzęt techniki specjalnej – 3.087 zł.
  3. Sprzęt informatyki i łączności – 856 zł.
  4. Wyposażenie osobiste i ochronne – 17.343 zł.

Limit dotacji z wydatków inwestycyjnych:

  1. Sprzęt techniki specjalnej – 8.010 zł.
  2. Samochód średni ratowniczo-gaśniczy – 238.000 zł.