Kolejne ćwiczenia doskonalące z zakresu zwalczania pożarów wewnętrznych

Tym razem zajęcia dedykowane były dla strażaków OSP z terenu gminy Łagów.

Ćwiczenia odbyły się na niezamieszkałym kompleksie budynków wielorodzinnych w miejscowości Żelechów. Swoje umiejętności doskonalili druhowie jednostek OSP z Jemiołowa, Poźrzadła, Toporowa, Żelechowa i gościnnie koledzy z OSP Lubrza.

Tematyka pożarów wewnętrznych często poruszana jest na ćwiczeniach. Jednym ze znaczących zagrożeń dla strażaków zaangażowanych w zwalczanie pożarów w budynkach jest możliwość nagłego wzrostu intensywności procesu spalania oraz rozwoju pożaru powodowanych przez wystąpienie takich zjawisk, jak rozgorzenie (flashover) lub wsteczny ciąg płomienia (backdraft). Aby strażacy mogli wykonywać swoje zadania w sposób skuteczny i bezpieczny, powinni być w stanie rozpoznawać stopień rozwoju pożaru, oceniać warunki pożarowe w pomieszczeniach oraz podejmować decyzje o możliwości podjęcia wewnętrznych działań gaśniczych, a także w odpowiedni sposób prowadzić działania.

W ćwiczeniach rzadko pojawia się okazja stawienia czoła „żywemu ogniowi”, dlatego było to bardzo pouczające doświadczenie, jak zgodnie stwierdzili uczestnicy zajęć.

Zdobyta wiedza pozwoli strażakom skuteczniej działać, a także zadbać o własne bezpieczeństwo podczas akcji.