Pismo Komendanta Powiatowego PSP w sprawie reazalizacji zadań ze środków MSWiA

Niezmiernie miło mi poinformować, że zakończył się procesem realizacji zadań publicznych finansowych ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za 2016 r. Dzięki Waszemu zaangażowaniu zrealizowaliśmy w ubiegłym roku dwa zadania:

  1. Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
  2. Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych.

Dla jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego przeznaczono dotację w 148.625,00 zł, w tym:       

  • na wydatki bieżące 62.618,00 zł.,
  • na wydatki inwestycyjne 86.007,00 zł.

 Powyższe środki przeznaczono dla poniższych jednostek OSP w ksrg.

Jednostka OSP

Środki bieżące

Środki inwestycyjne

Ogólna kwota dotacji

Dąbrówka Wlkp.

4.053,00 zł

10.207,00 zł

14.260,00 zł

Jemiołów

3.330,00 zł

14.900,00 zł

18.230,00 zł

Lubrza

9.930,00 zł

6.350,00 zł

16.280,00 zł

Niekarzyn

4.670,00 zł

21.215,00 zł

25.885,00 zł

Ołobok

11.040,00 zł

8.500,00 zł

19.540,00 zł

Rusinów

8.670,00 zł

5.720,00 zł

14.390,00 zł

Szczaniec

13.220,00 zł

0,00 zł

13.220,00 zł

Toporów

4.505,00 zł

5.111,00 zł

9.620,00 zł

Zbąszynek

3.200,00 zł

14.000,00 zł

17.200,00 zł

 Dla  pozostałych jednostek ochotniczych straży pożarnych w ramach zadania „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” przeznaczono 88.783,00 zł., w tym:

  • na wydatki bieżące: 37.792,00 zł.,
  • na wydatki inwestycyjne 50.991,00 zł.

 Powyższe środki finansowe przeznaczono dla poniższych jednostek OSP.

Jednostka OSP

Środki bieżące

Środki inwestycyjne

Ogólna kwota dotacji

Kosieczyn

380,00 zł

0,00 zł

380,00 zł

Mostki

0,00 zł

3.000,00 zł

3.000,00 zł

Nowa Wioska

1.500,00 zł

18.000,00 zł

19.500,00 zł

Opalewo

760,00 zł

0,00 zł

760,00 zł

Poźrzadło

3.500,00 zł

6.200,00 zł

9.700,00 zł

Rzeczyca

21.452,00 zł

17.391,00 zł

38.843,00 zł

Skąpe

10.200,00 zł

6.400,00 zł

16.600,00 zł

W bieżącym roku, tj. 2017 r. przewidziano na realizację zadań publicznych w skali kraju poniższe kwoty:

  1. dla jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego przewidziano – 81.110 tys. zł,
  2. dla jednostek ochotniczych straży pożarnych – 43.000 tys. zł.

W najbliższym czasie rozpoczniemy procedurę uruchomienia dotacji i realizacji zadań publicznych w bieżącym roku. Dlatego też, do 15 marca br. osobiście spotkam się z Wami w Waszych macierzystych jednostkach w celu przekazania sprawozdań z realizacji zadań za rok ubiegły, jak również okazać pomoc i wsparcie przy realizacji zadań publicznych w bieżącym roku.        

            Już dziś zapraszam Was na te spotkania.