Brak dotacji ksrg i MSWiA bez aktualnego KRS

Informujemy, że jednostki OSP bez aktualnego KRS nie będą mogły wystąpić o dotacje ksrg lub MSWiA.

W celu uaktualnienia KRS należy dokonać aktualizacji danych na drukach:

  • KRS Z20 – Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • KRS ZK – Zmiana – organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki

Druki są dostępne na stronie
https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/formularze-wnioskow-wykorzystywanych-w-krs