Eliminacje wojewódzkie w halowej piłce nożnej drużyn OSP.

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubuskiego przesyła informacje dotyczące eliminacji wojewódzkich w halowej piłce nożnej drużyn OSP.

  1. Eliminacje wojewódzkie odbędą się w dniu 11 marca 2017 r. w Kłodawie pow. gorzowski.
  2. Każdy powiat ma prawo wystawić jedną drużynę – reprezentację powiatu, w przypadku większej ilości drużyn należy przeprowadzić eliminacje powiatowe.
  3. Szczegółowe informacje zawarte są w  załączonych Założeniach organizacyjnych.
  4. Podczas eliminacji obowiązuje Regulamin Mistrzostw – w załączeniu.

Zgłoszenia drużyn należy dokonać do dnia 1 marca br. na załączonej Karcie zgłoszenia, adres zgłoszenia podano w Założeniach.
Bardzo proszę o dotrzymanie terminów zgłoszeń.