Dotacje 2017 z Zarządu Wojewódzkiego OSP RP woj. lubuskiego

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Lubuskiego przekazuje informacje dot. dotacji do zakupu umundurowania i sprzętu na rok 2017.

  1. Od 2016 roku Związek OSP RP nie jest dysponentem dotacji z MSWiA. O dotacje z tego źródła należy wnioskować do Komendy Powiatowej PSP;
  2. W bieżącym roku na wsparcie OSP Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Lubuskiego przekaże środki Związku OSP oraz dotacje z WFOŚiGW w Zielonej Górze;
  3. Aby uzyskać dofinansowanie należy dostarczyć wypełniony wniosek, zaopiniowany przez właściwe ogniwa Związku. Wniosek musi posiadać deklarację pokrycia pozostałych kosztów zakupu – np. dotacje z MSWiA, dotacji z samorządu terytorialnego lub środków własnych;
  4. Na skutek zmian ustawy o podatku Vat i objęcia obowiązkiem podatkowym Urzędów Gmin/Miast zmienia się sposób wystawiania faktur na zakupy z dotacją dla OSP. Faktury ze środków takich jak: dotacje MSWiA, dotacje dla ksrg, dotacje z WFOŚiGW mogą być wystawiane wyłącznie na dotowanego tj. jednostkę OSP. Znika pojęcie Płatnik, dotychczas używane przy częściowej odpłatności przez Gminę/Miasto.

Ważne! W związku z tym należności, które będą pokrywana przez Gminę muszą być przekazane OSP jako dotacje.

Bardzo proszę o uzgadnianie z Gminą zakupów z dotacją, aby uniknąć problemów przy fakturowaniu i rozliczaniu środków dla OSP.

Zakupy dokonywane bez dotacji fakturowane będą na tego kto płaci za fakturę.

  1. W związku z obowiązkiem sporządzania plików kontrolnych JPK od tego roku będzie wymagany od wszystkich jednostek OSP numer NIP.
  2. Poniżej prezentujemy listę sprzętu z dotacją udzielaną przez Związek OSP oraz wzór wniosku w załączeniu – proszę zwrócić uwagę na nowe zapisy (wytłuszczono).
  3. Wypełnione i zaopiniowane wnioski należy składać do 10.02.2017 na adres: Oddział Wojewódzki ZOSP RP WL, Ul. Kasprowicza 3/5, 65-074 Zielona Góra.
Lp. Nazwa sprzętu prognozowana
cena na 2017 r.*
wysokość dopłaty
1 Motopompa pływająca Niagara 5 550,00 zł 1 800,00 zł
2 Pompa szlamowa WT 30 z oprzyrządowaniem 7 150,00 zł 2 000,00 zł
3 Aparat ochrony dróg oddechowych z sygnalizatorem bezruchu 6 100,00 zł 1 800,00 zł
4 Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 kompletny 6 100,00 zł 1 800,00 zł
5 Piła do drewna MS 461 („duża”) 4 000,00 zł 1 000,00 zł
6 Piła do betonu i stali TS 420 4 000,00 zł 1 000,00 zł
7 Pilarka do drewna MS 26 („mała”) 2 800,00 zł 1 000,00 zł
8 Piła ratownicza MS 461-R 5 500,00 zł 1 500,00 zł
9 Radiotelefon przenośny Motorola analog.-cyfrowy komletny 2 200,00 zł 800,00 zł
10 Radiotelefon samochodowy Motorola analog.- cyfrowy kompletny 2 200,00 zł 800,00 zł
11 Wentylator oddymiający z modułem do mgły wodno-pianowej 6 500,00 zł 1 800,00 zł
12 Zestaw poduszek wysokociśnieniowych 8 bar
(2 poduszki, reduktor, sterownik, butla, para węży)
10 000,00 zł 2 500,00 zł
13 Rozpieracz kolumnowy (Holmatro, Lukas, Weber) 18.000 – 20.000 5 000,00 zł
14 Rozpieracz ramieniowy (Holmatro, Lukas, Weber) 18.000 – 40.000 5 000,00 zł
15 Nożyce hydrauliczne (Holmatro, Lukas, Weber) 20.000 – 40.000 6 000,00 zł
16 Sprzęt do ratownictwa techniczn. typ średni 40.000 – 60.000 10 000,00 zł
17 Defibrylator PHILIPS HeartStart FRx 7 000,00 zł 2 000,00 zł
18 Ubranie ochronne specjalne typ 7 3 200,00 zł 1 200,00 zł
19 Ubranie ochronne specjalne typ Aramix 2 200,00 zł 950,00 zł
20 Hełm bojowy 820,00 zł 300,00 zł
21 Buty strażackie sznurowane 520,00 zł 180,00 zł
22 Mundur wyjściowy OSP 500,00 zł 200,00 zł
23 Ubranie koszarowe 4-częściowe 400,00 zł 150,00 zł
24 Kurtka zimowa strażacka 560,00 zł 230,00 zł
25 Sprzęt wg indywidualnych uzgodnień z Biurem Zarządu    

* cena na podstawie danych z lat ubiegłych; może ulec zmianie

Opracowano na podstawie: http://www.zosprp.com/?156,dotacje-2017