Szkolenie okresowe BHP strażaków OSP.

W dniach 3-4 grudnia 2016 roku odbyło się szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Świebodzin biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Zajęcia, których celem była aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy z zakresu przepisów i zasad bezpieczeństwa higieny i pracy związanych z wykonywaną pracą strażaka, zagrożeń oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami a także postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożenia przeprowadził bryg. Dariusz Paczesny i mł. kpt. Paweł Lech.

Z wynikiem pozytywnym szkolenie ukończyło w sumie 39 druhów, w tym 9 z OSP w Rusinowie (włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego) oraz 3 z OSP w Glińsku, 5 z OSP Jordanowie, 12 z OSP w Rzeczycy, 10 z OSP w Rudgerzowicach (jednostek spoza ksr-g).

Gratulujemy i apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi podczas prowadzonych działań ratowniczych.