Świebodzin. Podsumowanie szkolenia specjalistycznego.

Mija rok od wyznaczenia w Komendzie Powiatowej PSP w Świebodzinie nieetatowych koordynatorów ratownictwa specjalistycznego na poziomie podstawowym . 24 listopada 2016 r. odbyła się odprawa służbowa podsumowująca efekty ich pracy. W zebraniu udział wziął komendant powiatowy PSP mł. bryg. Janusz Drozda, zastępca komendanta bryg. Dariusz Paczesny, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP asp. sztab. Dariusz Pałasz, zastępca dowódcy st. kpt. Dariusz Kałużny, przedstawiciel Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Świebodzinie mł. bryg. Rafał Naks oraz koordynatorzy powiatowi nadzorowanych specjalizacji.

Po przedstawieniu sprawozdań z realizowanych zadań oraz stopnia gotowości strażaków do realizacji zadań na poziomie podstawowym poddano pod dyskusję wnioski i propozycje usprawnienia doskonalenia, których efektem było wypracowanie planów pracy na 2017 rok.

W KP PSP w Świebodzinie nieetatowe funkcje koordynatorów ratownictwa specjalistycznego na poziomie podstawowym pełnią:
1. Ratownictwo medyczne – mł. asp. Radosław Cieśla
2. Ratownictwo wodne – st. asp. Wojciech Dudziński
3. Ratownictwo wysokościowe – mł. kpt. Paweł Lech
4. Ratownictwo techniczne – st. asp. Krystian Hoppe
5. Ratownictwo chemiczne i ekologiczne – mł. kpt. Piotr Pietrzak
6. Działania poszukiwawczo-ratownicze – mł. bryg. Marcin Bohuszko

Zapraszamy do kontaktu i wymiany doświadczeń.