Uproszczone rozliczanie OSP z Urzędem Skarbowym

Jednostki OSP, które chcą się rozliczać w sposób uproszczony z Urzędem Skarbowym powinny odbyć zebrania w styczniu. Podjąć odpowiednią uchwałę dotyczącą rozliczania się z Urzędem Skarbowym w sposób uproszczony (wzór z roku 2016 i przesłać do Urzędu Skarbowego do 31 stycznia 2017 r. )