Rogoziniec. Warsztaty doskonalące z zakresu pożarów wewnętrznych dla jednostek OSP.

W dniu 26 listopada 2016 r. w Rogozińcu (gmina Zbąszynek) odbyły się warsztaty doskonalące dla jednostek OSP w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych.

Na zajęciach stawiły się wszystkie zaplanowane jednostki: Dąbrówka Wlkp., Jemiołów, Kosieczyn, Kręcko, Lubrza, Niekarzyn, Rogoziniec, Szczaniec i Zbąszynek.

Nad ćwiczącymi czuwali doświadczeni funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie mł. bryg. Marcin Bohuszko, mł. kpt. Piotr Pietrzak, mł. kpt. Sebastian Piotrowski, mł. kpt. Paweł Lech, st. asp. Waldemar Stępień, mł. ogn. Wiesław Gadawski.

W sumie w szkoleniu, które miało na celu praktyczne przećwiczenie sposobów poruszania się w zadymieniu, technik operowania prądami gaśniczymi oraz chłodzenia gazów pożarowych uczestniczyło blisko 50. strażaków OSP.

Ćwiczenia obserwował komendant powiatowy PSP mł. bryg. Janusz Drozda, zastępca komendanta bryg. Dariusz Paczesny, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP asp. sztab. Dariusz Pałasz, zastępca dowódcy st. kpt. Dariusz Kałużny, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Świebodzinie dh Leszek Parandyk z sekretarzem dh st. asp. w st. spocz. Jerzym Wrześniem.

Podczas szkolenia ćwiczący mieli okazje zweryfikować zdobytą wiedzę dotyczącą szeregu uproszczeń, jakie przyjmuje się do teoretycznych rozważań nad skomplikowaną i charakteryzującą się niepowtarzalnością zagadnienia, jakim są pożary wewnętrzne.

Zdobyta wiedza może pomóc w zrozumieniu złożonych praw rządzących pożarami, należy jednakże mieć świadomość, że mogą się zdarzyć sytuacje odbiegające od wzorcowych rozwiązań i prawidłowości…