Uchwała nr 1/2016 Zarządu Oddziału Powiatowego

Uchwała nr 1/2016
Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
z  dnia 19.11.2016 r.

 w sprawie określenia liczby członków Prezydium, wyboru jego składu, w tym prezesa, wiceprezesów, sekretarza, skarbnika oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

 

Na podstawie §52 ust. 1 i §23 ust. 2 oraz §53 pkt 7 statutu Związku OSP RP, Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej postanawia:

§ 1. Określić liczbę członków Prezydium na 9 osób.

§ 2. Wybrać na prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Parandyk Leszek.

§ 3. Wybrać na wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Roszak Stanisław
Naks Marcin

§ 4. Wybrać na sekretarza Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Wrzesień Jerzy

§ 5. Wybrać na skarbnika Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Krzywy Piotr

§ 6. Wybrać Prezydium w składzie:

 1. Prezes – Parandyk Leszek
 2. Wiceprezes – Roszak Stanisław
 3. Wiceprezes – Naks Marcin
 4. Sekretarz – Wrzesień Jerzy
 5. Skarbnik – Krzywy Piotr
 6. Członek Prezydium – Węglarski Marek
 7. Członek Prezydium – Kałuży Dariusz
 8. Członek Prezydium – Siekierski Mateusz
 9. Członek Prezydium – Szymczak Przemysław

§ 7. Dokonać wyboru przedstawicieli do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w osobach:

 1. Fedko Edward
 2. Parandyk Leszek

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.