Protolół z posiedzenia Zarządu Oddziału Powiatowego

Protokół
z posiedzenia konstytuującego się
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
w Świebodzinie, w dniu 19.11.2016 r.

Posiedzeniu przewodniczył druh Edward Fedko

Protokołował druh Jerzy Wrzesień

 

I. Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco:

 1. Prezes – Parandyk Leszek
 2. Wiceprezes – Roszak Stanisław
 3. Wiceprezes – Naks Marcin
 4. Sekretarz – Wrzesień Jerzy
 5. Skarbnik – Krzywy Piotr
 6. Członek Prezydium – Węglarski Marek
 7. Członek Prezydium – Kałużny Dariusz
 8. Członek Prezydium – Siekierski Mateusz
 9. Członek Prezydium – Szymczak Przemysław
 10. Członek Zarządu – Fedko Edward
 11. Członek Zarządu – Pankanin Andrzej
 12. Członek Zarządu – Wysoki Krzysztof
 13. Członek Zarządu – Górkiewicz Katarzyna
 14. Członek Zarządu – Kamrowski Łukasz

II. Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Świebodzinie wybrał następujących przedstawicieli do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.

 1. Fedko Edward
 2. Parandyk Leszek