Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Protokół
z posiedzenia konstytuującego się Komisji Rewizyjnej
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
w  Świebodzinie w dniu 19.11.2016 r.

 

Posiedzeniu przewodniczył druh Zdzisław Gościniak

Protokołował druh Mateusz Kołaczek

Wybrana na zjeździe Komisja Rewizyjna Oddziału Powiatowego ZOSP RP ukonstytuowała się następująco:

  1. Przewodniczący – Zdzisław Gościniak
  2. Wiceprzewodniczący – Radosław Chitruń
  3. Sekretarz – Mateusz Kołaczek