Zjazd Oddziału Powiatowego 19.11.2016

Informujemy, że w dniu 19 listopada 2016 r. od. godz. 15:00 w sali świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie odbędzie się Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Świebodzinie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zjazdu
 2. Wybór przewodniczącego i prezydium
 3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad
 4. Wybór komisji zjazdowej
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatowego
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 8. Dyskusja
 9. Sprawozdanie Komisji Wyborczej
 10. Sprawozdanie komisji Uchwał i Wniosków
 11. Zatwierdzenie składu nowego Zarządu Powiatowego
 12. Wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału
 13. Wybór delegatów na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego
 14. 14. Podjęcie uchwał
 15. Zamknięcie zjazdu