Świebodzin. Egzamin ze szkolenia podstawowego strażaków – ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

W dniu 29 października 2016 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie odbył się egzamin kończący szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu świebodzińskiego.

Wzięli w nim udział druhowie jednostek OSP z Darnawy, Dąbrówki Wielkopolskiej, Kręcka, Lubrzy, Mostek, Ołoboku, Podłej Góry i Zagai.

Niemalże dwumiesięczne szkolenie realizowane w systemie weekendowym z pozytywnym wynikiem ukończyło 16. ratowników, którzy tym samym nabyli uprawnienia do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych i w znaczący sposób wzmocnią siłę podziału bojowego poszczególnych jednostek.

Uczestnicy szkolenia musieli poznać podstawowe zasady organizacji jednostek ochrony przeciwpożarowej. Uczyli się taktyki gaszenia pożarów i ratownictwa technicznego, organizacji akcji ratowniczo-gaśniczych. Ćwiczyli ze sprzętem ratowniczym i sprzętem łączności. Druhowie w trakcie szkolenia zaliczali także niełatwy test w komorze dymowej, gdzie musieli wykazać się wysoką sprawnością fizyczną i dobrą orientacją w labiryncie zadymionych pomieszczeń.

Zaświadczenia o ukończeniu kursu wręczyli Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie bryg. Dariusz Paczesny, nadzorujący egzamin z ramienia Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. mł. bryg. Rafał Naks, druh Jerzy Wrzesień z Oddziału Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Świebodzinie oraz wykładowcy i instruktorzy.