Świebodzin. Młodzież zapobiega pożarom.

We wtorek 22 marca 2016 roku dzieci i młodzież ze szkół powiatu świebodzińskiego wykazywała się wiedzą na temat pożarnictwa. W tym dniu w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie odbyły się eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Turniej, którego celem jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania w przypadku powstania zagrożenia, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej, w tym roku rozgrywany był w dwóch grupach wiekowych tj.: uczniowie gimnazjów oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Starosta Świebodziński.

Zmagania oceniało jury w składzie: bryg. Dariusz Paczesny, st. asp. w st. spocz. Jerzy Wrzesień oraz druh Leszek Parandyk.

Ostatecznie, w wyniku rozgrywek finałowych do następnego szczebla turnieju (eliminacji wojewódzkich), które odbędą się 22 kwietnia br. w Zielonej Górze zakwalifikowali się:

Grupa – gimnazja:

  • Natalia Zacharska i Karol Wierzbicki – Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Zbąszynku,

Grupa – szkoły ponadgimnazjalne:

  • Daniel Rosiński – Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie,
  • Marcel Przepiórka – Zespół Szkół Technicznych w Zbąszynku.

Wszystkim gratulujemy i życzymy powodzenia w Zielonej Górze.