Szkolenie doskonalące dla strażaków OSP w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych na drogach szybkiego ruchu.

W terminach przedstawionych w poniższej tabeli planuje sie organizację szkolenie doskonalącego (przypominającego) dla strażaków ratowników z jednostek OSP włączonych do KSRG w zakresie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych na drogach szybkiego ruchu.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie warsztatów teoretycznych w macierzystych jednostkach OSP.

L.p.

Jednostka OSP

Data szkolenia

Godz. szkolenia

1.

Dąbrówka Wlkp.

19 marca 2016 r

1000

2.

Jemiołów

20 marca 2016 r.

1000

3.

Lubrza

16 kwietnia 2016 r.

1000

4.

Niekarzyn

17 kwietnia 2016 r.

1000

5.

Ołobok

23 kwietnia 2016 r.

1000

6.

Rusinów

24 kwietnia 2016 r.

1000

7.

Szczaniec

30 kwietnia 2016 r.

1000

8.

Toporów

7 maja 2016 r.

1000

9.

Zbąszynek

8 maja 2016 r.

1000

 Podczas szkolenia omówione zostaną następujące aspekty:

  1. Drogi szybkiego ruchu przebiegające przez teren powiatu świebodzińskiego.
  2. Dojazd do miejsca zdarzenia z wykorzystaniem bram awaryjnych.
  3. Bezpieczne prowadzenie działań ratowniczych.
  4. Zalecenia dla służb ratunkowych w czasie prowadzonych działań ratowniczych.
  5. Obowiązki służb oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej podczas działań na drogach wynikających z przepisu prawa.
  6. Posługiwanie się mapą autostrady A2 przebiegającej przez teren powiatu świebodzińskiego ze szczególnym uwzględnieniem wjazdów awaryjnych dla służb ratunkowych.

Odpowiedzialnym za organizację szkolenia jest  st. kpt. Dariusz Kałużny.