Szkolenie z zakresu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

Informujemy, że w terminie od 07 do 29 kwietnia 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie odbywać się będzie szkolenie  z zakresu  kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP. Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie zgodnie z załączonym planem zajęć.

Celem szkolenia jest przygotowanie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP do wykonywania zadań operatora sprzętu do obsługi samochodów pożarniczych oraz urządzeń z silnikami spalinowymi, stanowiących wyposażenie jednostek OSP, a także do konserwacji i drobnych napraw mających na celu utrzymanie pełnej sprawności sprzętu ratowniczego w gotowości operacyjnej.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest:

  • ukończone 18 lat i nieprzekroczone 65 lat,
  • prawo jazdy, co najmniej kategorii B,
  • skierowania na szkolenie wg wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”,
  • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg programu z 17 listopada 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie z programem szkolenia z 11 maja 2006 roku,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Powiat Gmina Ilość strażaków OSP
wyznaczonych do udziału w szkoleniu

Świebodziński

Lubrza 4
Łagów 4
Skąpe 4
Szczaniec 4
Świebodzin 4
Zbąszynek 4

 Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 03 kwietnia 2017 r..

Podręcznik do pobrania:
http://www.cnbop.pl/pl/wydawnictwa/podreczniki/szkolenie-kierowcw-konserwatorw-sprztu-ratowniczego-osp-_445
Materiały szkoleniowe:
http://www.cnbop.pl/pl/wydawnictwa/podreczniki/szkolenie-kierowcy-konserwatorzy