Świebodzin. Tlenek węgla.

Wyjazd zastępu z JRG Świebodzin w celu sprawdzenia obecności tlenku węgla w mieszkaniu przy ulicy Jeziorowej w Świebodzinie. Po przyjeździe na miejsce ustalono, że w mieszkaniu, w łazience, wyposażonej w kocioł gazowy włączyła się czujka tlenku węgla. Dokonano pomiaru i stwierdzono obecność tlenku węgla o wartości 25 ppm. Po wyłączeniu pieca i przewietrzeniu wszystkich pomieszczeń mieszkalnych ponownie dokonano pomiaru. Obecności tlenku węgla nie stwierdzono. Zalecono właścicielowi nie używać pieca do czasu wykonania przeglądu kominiarskiego.
Przypuszczalna przyczyna: awaria pieca c.o.

Godzina wyjazdu pierwszego zastępu o godz. 18:17, w dniu 7.08.2015 r. (piątek)
Rodzaj zdarzenia: Miejscowe zagrożenie