Przełazy. Pożar ścioły w lesie.

Wyjazd zastępów z OSP Ołopbok, OSP Rusinów i JR-G Świebodzin do pożaru ściółki w lesie przy miejscowości Przełazy. Po przybyciu na miejsce pożaru stwierdzono, że na obszarze około dwóch arów pali się ściółka w lesie sosnowym lat 100. Pierwsze działania gaśnicze podjęły służby leśne. Działania zastępów polegały na podaniu jednego prądu wody w natarciu na palącą się ściółkę i zlaniu wodą pozostałego terenu pożarzyska.
Przypuszczalna przyczyna: wyładowanie atmosferyczne.

Godzina wyjazdu pierwszego zastępu o godz. 15:28, w dniu 7.07.2015 r. (wtorek)
Rodzaj zdarzenia: Pożar