Nowy Dworek. Poszukiwanie ludzkich szczątków na prośbę prokuratora.

Wyjazd zastępów z JR-G Świebodzin na prośbę prokuratra do przeszukania fragmentu akwenu na jeziorze Paklicko Wielkie w celu odnalezienia szczątków ludzkich. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia poprzez oznakowanie miejsca wskazanego przez wędkarzy, którzy podczas połowu ryb wyciągnęli z wody ludzką czaszkę – o czym powiadomili Policję. Po dojeździe zadysponowanej specjalistycznej Grupy Wodno-Nurkowej „Międzyrzecz” podjęto nieudaną próbę odnalezienia pozostałych szczątków ludzkich przy udziale płetwonurków. Działania zakończono, miejsce zdarzenia pozostawiono oznakowane w celu ewentualnych dalszych czynności dochodzeniowo-śledczych.
Przypuszczalna przyczyna: znalezienie fragmentu ciała ludzkiego przez wędkarza.

Godzina wyjazdu pierwszego zastępu o godz. 10:30, w dniu 4.07.2015 r. (sobota)
Rodzaj zdarzenia: Miejscowe zagrożenie