Janisławiec. Wypadek drogowy.

Wyjazd zastępów z JR-G Świebodzin do wypadku samochodu ciężarowego przy miejscowości Janisławiec. Po dojeździe zastępów na miejsce zdarzenia stwierdzono, że poza drogą na pasie zieleni leży na prawym boku samochód ciężarowy DAF. Na miejscu znajduje się patrol Policji. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyłączeniu silnika pojazdu – stacyjka wyrwana (wstępne Policja stwierdziła, że pojazd może pochodzić z kradzieży). Sprawdzono czy z pojazdu nie wyciekają płyny eksploatacyjne. Niewielki wyciek powstał z jednego z akumulatorów ze względu na jego przechylenie na bok. Akumulatory zdemontowano. Nie stwierdzono żadnych innych wycieków płynów eksploatacyjnych z pojazdu. Ze względu na brak zagrożeń zastępu zakończyły swoje działania przekazując miejsce Policji.
Przypuszczalna przyczyna: nieustalona.

Godzina wyjazdu pierwszego zastępu o godz. 19:49, w dniu 12.05.2015 r. (wtorek)
Rodzaj zdarzenia: Miejscowe zagrożenie