Świebodzin. Wypadek drogowy.

Wyjazd 2 zastępów z JRG Świebodzin do wypadku drogowego. Po dojeździe na miejsce KDR (kierujący działaniem ratwoniczym) potwierdził kolizje 4 pojazdów osobowych. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca działania, udzieleniu KPP (kwalifikowanej pierwszej pomocy) oraz rozłączeniu akumulatorów.
Przypuszczalna przyczyna: wymuszenie pierwszeństwa.

Godzina wyjazdu pierwszego zastępu o godz. 18:43, w dniu 27.04.2015 r. (poniedziałek)
Rodzaj zdarzenia: Miejscowe zagrożenie