Zapytanie cenowe na przeprowadzenie remontu dachu

W wyniku ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie „Zapytania cenowego” na remont dachu budynku administracyjno-biurowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie do dnia 11 maja 2015 r. do siedziby zamawiającego wpłynęły 2 oferty.

 1. BLACHARSTWO-DEKARSTWO
  HTZ TOMYS S.C.
  ul. Brzozowa 16
  66-120 Kargowa
 2. Agnieszka Rutkiewicz
  MIR-BUD Usługi Budowlane
  Trzebiny 29/1
  64-100 Leszno

Jednocześnie informujemy, że prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało anulowane. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, przy braku możliwości zwiększenia środków na ten cel.

Treść ogłoszenia:

PT.2370.3.2015

ZAPYTANIE CENOWE
na zamówienie o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty netto 6 000 euro, a nie przekraczającej równowartości kwoty netto 10 000 euro

Zamawiający:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Cegielniana 13,
66 – 200 Świebodzin
NIP 927 16 82 335,
REGON 971183804

zaprasza do składania ofert na:

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu dachu na budynku administracyjno-socjalnym KP PSP w Świebodzinie przy ul. Cegielnianej na 1/3 jego powierzchni.

Prace remontowe będą polegały na:

 • rozebraniu pokrycia dachu wykonanego z dachówki,
 • rozebraniu obróbek blacharskich: kafarków, kominów wentylacyjnych,
 • wykonaniu nowych obróbek blacharskich i ich montaż,
 • ponowne ułożenie pokrycia dachowego wykorzystując ściągniętą dachówkę

CPV : 45453000 – 7 Roboty remontowe i renowacyjne