Zagórze. Pożar trawy.

Wyjazd zastępu OSP Lubrza do pożaru trawy na skarpie kolejowej przy m. Zagórze.
Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu gaśniczego wody na palącą się trawę.
Przypuszczalna przyczyna: prawdopodobnie od wyrzuconego niedopałka papierosa z przejeżdżającego pociągu.

Godzina wyjazdu pierwszego zastępu o godz. 14:17, w dniu 13.04.2015 r. (poniedziałek)
Rodzaj zdarzenia: Pożar