Toporów. Pochylony konar drzewa.

Wyjazd 2 zastępów do pochylonego drzewa nad budynkiem. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono, że przy budynku mieszkalnym na terenie DPS Toporów znajduje się pochylone drzewo o wysokości około 30 m. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, usunięciu drzewa przy pomocy podnośnika hydraulicznego i mechanicznych pił do cięcia drewna. Pochylone drzewo znajdowało się pod opieką konserwatora zabytków, który wyraził zgodę na jego wycinkę.
Przypuszczalna przyczyna: Silne wiatry.
Godzina wyjazdu pierwszego zastępu o godz. 09:43, w dniu 10.04.2015 r. (piątek)

Rodzaj zdarzenia: Miejscowe zagrożenie