Mostki. Pożar sadzy w kominie.

Wyjazd zastępów z JR-G Świebodzin oraz zastępu OSP Mostki do pożaru sadzy w przewodzie kominowym. Po dojeździe zastępów na miejsce zdarzenia stwierdzono, że z komina budynku usługowego-hotelowego wydobywa się silne zadymienie i sadza. Przed przybyciem zastępów dozorca budynku rozpoczął wygaszanie w piecu. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wybraniu paliwa stałego z pieca, żaru oraz sadzy z wyczystki przewodu kominowego i dogaszenia tego materiału na zewnątrz budynku przy użyciu jednego prądu wody. Po wybraniu całego opału z pieca ratownicy zabezpieczeni w aparaty OUO podali prądy gaśnicze z dwóch gaśnic w przewód kominowy przez wyczystkę znajdującą się w kotłowni. Następnie odcięto dopływ tlenu poprzez zamknięcie pieca oraz wyczystki. Jednocześnie inni ratownicy sprawdzili pomieszczenia budynku, przez które przebiega przewód kominowy detektorem gazów oraz kamerą termowizyjną. Podwyższonej temperatury na elementach przy kominie nie stwierdzono. Detektor gazów również nie wykazał gazów niebezpiecznych w w/w pomieszczeniach. Obecność tlenku węgla stwierdzono jedynie w pomieszczeniu kotłowni podczas wybierania opału z pieca. Urządzenia wskazało tam 31 ppm tlenku węgla. Podczas działań sprawdzono, również elementy pokrycia dachowego, na które spadała paląca się sadza. Uszkodzeń ani nadpaleń nie stwierdzono. Po tych czynnościach działania zakończono.
Przypuszczalna przyczyna: nagromadzenie się sadzy w przewodzie kominowym.
Godzina wyjazdu pierwszego zastępu o godz. 12:49, w dniu 4.04.2015 r. (sobota)
Rodzaj zdarzenia: Pożar