Świebodzin. Pożar sadzy w kominie.

Wyjazd zastępu z JR-G Świebodzin do zgłoszonego silnego zadymienia przy jednej z posesji na ul.Kolejowej w Świebodzinie. Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono, że przy w/w posesji panuje duże zadymienie. W wyniku rozpoznania stwierdzono, że zadymienie jest efektem spalania się sadzy w kominie dobudowanym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu prądu proszku do wnętrza komina w celu ugaszenia sadzy. Jednocześnie prowadzono działania zmierzające do określenia czy pożar nie rozprzestrzenił się poza domurowany komin. Działania te prowadzono z użyciem sprzętu pomiarowego – detektor gazów i kamera termowizyjna. Nie stwierdzono dodatkowego zagrożenia. Dowódca w związku z silnym zadymieniem i faktem, że znaczna część dymu migrowała w kierunku pobliskiej kamienicy polecił sprawdzenie detektorem gazów mieszkań w/w budynku. Zagrożeń nie stwierdzono.
Przypuszczalna przyczyna: nagromadzenie się sadzy w przewodzie kominowym.
Godzina wyjazdu pierwszego zastępu o godz. 23:20, w dniu 2.04.2015 r. (czwartek)
Rodzaj zdarzenia: Pożar