Szczaniec. Pożar sadzy.

Wyjazd zastępów z OSP Szczaniec i JR-G Świebodzin do pożaru sadzy w przewodzie kominowym w miejscowości Szczaniec. Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się sadza w kominie. Pierwsze przybyłe na miejsce OSP podało prąd proszku przez wyczystkę w piwnicy. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępów PSP KDR podjął decyzje o wygaszeniu w piecu CO. Rota wyposażona w kamerę termowizyjną i detektor gazów dokonała inspekcji przewodu kominowego na całej długości. Nie stwierdzono przedostania się pożaru poza przewód kominowy. Detektorem gazów sprawdzono wszystkie pomieszczenia w budynku, gazów niebezpiecznych nie stwierdzono. Resztkę palącej się sadzy u wylotu komina osunięto mechanicznie metalowym wyciorem.
Przypuszczalna przyczyna: nagromadzenie się sadzy w przewodzie kominowym.

Godzina wyjazdu pierwszego zastępu o godz. 18:27, w dniu 30.03.2015 r. (poniedziałek)
Rodzaj zdarzenia: Pożar