Świebodzin. Pożar wózka widłowego.

Wyjazd zastępu z JR-G Świebodzin do pożaru wózka widłowego w kupie surowców wtórnych na ul.Poznańskiej w Świebodzinie. Po przyjeździe zastępu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pożarem objęta jest większa część stojącego na placu wózka widłowego. Pracownicy zakładu po zauważeniu wydobywającego się dymu z instalacji elektrycznej zjechali wózkiem widłowym na środek placu z dala od składowanej makulatury oraz innych palnych materiałów i we własnym zakresie pojęli próbę gaszenia zużywając 6 gaśnic proszkowych GP6. Pożaru nie udało się ugasić. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu jednego prądu wody w natarciu na palący się wózek widłowy. Po zakończonych działaniach miejsce zdarzenia i nadpalony pojazd przekazano właścicielowi.
Przypuszczalna przyczyna: zwarcie instalacji elektrycznej.

Godzina wyjazdu pierwszego zastępu o godz. 10:44, w dniu 23.02.2015 r. (poniedziałek)