Świebodzin. Szkolenie dla dowódców OSP do pełnienia funkcji komendanta gminnego.

Informujemy, że w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie zostanie przeprowadzone szkolenie dla strażaków OSP w zakresie „KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP” dla jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu świebodzińskiego.

Zajęcia odbędą sie w terminie od 25 kwietnia do 10 maja 2014 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie zgodnie z załączonym planem szkolenia.

Celem szkolenia jest przygotowanie dowódców OSP do pełnienia funkcji komendanta gminnego ZOSP RP.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest:

 • skierowanie na szkolenie od Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy,
 • kserokopia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • wiek od 25 do 55 lat,
 • wykształcenie minimum średnie, przy czym dopuszcza się posiadanie wykształcenia zawodowego pod warunkiem złożenia stosowanego uzasadnienia (w nieprzekraczalnym terminie do 2 kwietnia) umożliwiającego zakwalifikowanie kandydata do udziału w szkoleniu,
 • obowiązkowa przynależność do ochotniczej straży pożarnej z członkostwem czynnym,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
 • kserokopia zaświadczenia ukończenia szkolenia dowódców OSP,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Limit ilościowy strażaków OSP skierowanych na szkolenie w rozbiciu na gminy:

 • gmina Lubrza – 4 osoby,
 • gmina Łagów – 4,
 • gmina Skąpe – 4,
 • gmina Szczaniec – 4,
 • gmina Świebodzin – 4,
 • gmina Zbąszynek – 4.

Informujemy jednocześnie, że termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 18 kwietnia 2014 r. W przypadku braku kompletnej dokumentacji określającej warunki przyjęcia na szkolenie zgłoszenie zostanie odrzucone.

Druki do pobrania:

Skierowanie na szkolenie (13kB)
Orzeczenie lekarskie (9kB)
Program szkolenia (15kB)