Świebodzin. Powiatowe manewry z zakresu ratownictwa medycznego.

Informujemy, że w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie przeprowadzone zostaną Pierwsze Powiatowe manewry w zakresie ratownictwa medycznego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

Manewry odbędą się w dniach 11 – 13 kwietnia 2014 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie zgodnie z załączonym harmonogramem.

Celem szkolenia jest popularyzacja i ugruntowanie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Warunkiem uczestnictwa w manewrach z zakresu ratownictwa medycznego jest:

  • zespół 3 – 4 osobowy z wyznaczonym dowódcą,
  • kserokopia zaświadczenia ukończenia szkolenia z zakresu strażaka ratownika OSP,
  • kserokopia ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • skierowanie na manewry od Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy.

Wymagania sprzętowe:

  • zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 lub OSP R1,
  • deska ortopedyczna,
  • szyny do unieruchamiania złamań.

Ponadto zajęcia będą miały charakter warsztatowy, a do wykonania poszczególnych zadań konieczne będzie użycie sprzętu jednorazowego użytku tj. bandaże, opatrunki, maseczki tlenowe.

Druki do pobrania:

Plan manewrów (14kB)