Świebodzin. Szkolenie na temat współpracy z SP ZOZ LPR.

Informujemy, że w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie zostanie zorganizowane szkolenie doskonalące dla strażaków ratowników jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie współpracy z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Kurs zostanie przeprowadzony w dniu 8 marca 2014 r. o godz. 09:00 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie zgodnie z poniższą tematyką:

 1. Dysponowanie SP ZOZ LPR.
 2. Łączność radiowa ze śmigłowcem HEMS.
 3. Ogólne zasady bezpieczeństwa przy współpracy ze śmigłowcem HEMS.
 4. Zasady wyboru miejsca do lądowania w dzień i w nocy.
 5. Przyjmowanie śmigłowca na lądowisku w dzień i w nocy.

Każdej gminie przysługuje skierowanie na szkolenie następującej liczby strażaków-ochotników:

 •     Lubrza  –  7 osób,
 •     Łagów   – 7 osób,
 •     Skąpe   – 10 osób,
 •     Szczaniec  –  7 osób,
 •     Świebodzin  –  7 osób,
 •     Zbąszynek   – 7 osób.

W terminie do 28 lutego 2014 r. nalezy przesłać uzupełnioną ewidencję słuchaczy skierowanych na ww. szkolenie.
Szczegółowych informnacji na temat szklenia udziela kpt. Dariusz Kałużny.