Gorzów Wlkp. Lubuskie inspiracją dla innych.

Deklaracja współpracy, wsparcia i wzajemnej inspiracji w zakresie wdrażania nowoczesnych systemów komunikacji – to wniosek po konferencji, która odbyła się w Gorzowskiej Filharmonii. – Województwo lubuskie może służyć innym jako model we wdrażaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych – pod takim zdaniem podpisali się uczestnicy imprezy.

Obecni podczas konferencji przedstawiciele wszystkich  służb, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w kraju, wśród nich miedzy innymi komendanci główni policji i straży pożarnej, wojewoda wielkopolski, szefowie wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich, przedstawiciele wojska, policji i straży pożarnej zdecydowali się pójść w ślady województwa lubuskiego. Wojewoda Lubuski wspólnie z Telewizją Polską podjęli się trudnej pracy wykorzystania, wdrożenia i upowszechnienia możliwości, jakie stwarza nowoczesna technologia cyfrowa.

– W tej ogromnej machnie, która ruszyła wraz z uruchomieniem aplikacji na smartfony eLubuskie najważniejsza jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poszczególnych regionów, całego kraju, a także mieszkańców polsko-niemieckiego pogranicza – powiedział Wojewoda Lubuski Marcin Jabłoński. – Jeśli kolejne kroki, podejmowane wspólnie z Telewizją Polską, a w przyszłości być może z partnerami zza granicy i innych województw mają zmniejszyć ryzyko utraty zdrowia lub życia wskutek zagrożeń, z którymi mamy do czynienia, to warto pracować dalej na wspólny sukces w postaci bezpieczeństwa  społeczeństwa – podkreślał Wojewoda Marcin Jabłoński.

Pod taką deklaracją Wojewody podpisał się wiceprezes Telewizji Polskiej Marian Zalewski, wskazując na dobrze funkcjonującą współpracę z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim, która twa od wielu miesięcy.

– Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w systemie powiadamiania społeczeństwa o zagrożeniach to realizacja naszych zadań w XXI wieku, misji telewizji publicznej – podkreślił Marian Zalewski. – Niezwykle ważne jest  by informacje z centrów zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich natychmiast trafiały do obywateli. I dzięki aplikacji, którą nazwaliśmy alarmową, będzie to możliwe. Dzięki współpracy Telewizji Polskiej i Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego będziemy mogli w sposób bezpośredni docierać do mieszaków. To bardzo ważne, bo zagrożenia mają najczęściej wymiar lokalny. Skuteczność powiadamiania o nich bez wsparcia urzędów wojewódzkich była by dużo mniejsza –  podkreślił Marian Zalewski.

W Japonii podobne systemy działają od lat. – Z uwagi na specyfikę położenia kraju jesteśmy zmuszeni modyfikować systemy i stale pracować nad ich udoskonalaniem – powiedział Hiroshi Matsumoto Radca Ambasady Japonii. Moja obecność podczas tego spotkania jest dowodem na to, że województwo lubuskie robi wszystko, by system, nad którym pracuje był jak najlepszy – to fakt godny pochwały zauważył Hiroshi Matsumoto.

– Gratuluje pomysłu, mam nadzieję, że policja ze swoimi obszarami działań wpisze się  doskonale w konwencję działania systemu. Deklaruję swoją pomoc – powiedział Marek Działoszyński Komendant Główny Policji.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Wiesław Leśniakiewicz podczas konferencji prasowej podkreślił, że województwo lubuskie, realizowanym wspólnie z Telewizją Polską projektem wpisuje się w konkluzję po czasie prezydencji Polski w Unii Europejskiej.

– Element komunikacji kryzysowej od zawsze był trudny i wielokrotnie przywoływany jako jeden z najważniejszych elementów krajowych systemów bezpieczeństwa – powiedział gen. Wiesław Leśniakiewicz. Straż pożarna ściśle współpracuje z wojewódzkimi sztabami zarządzania kryzysowego. Realizowany w Lubuskiem pomysł unowocześnienia systemu komunikacji kryzysowej, pozwoli pracować nam na najwyższym poziomie – podkreślił generał Leśniakiwicz.

– To, co tu w Lubuskiem zostało rozpoczęte, powinno zafunkcjonować  w całym kraju, tego jako szef strażaków bym sobie być życzył – powiedział Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Źródło: Lubuski Urząd Wojewódzki