Gorzów Wlkp. Pożegnanie komendantów.

Nadbrygadier Stanisław Węsierski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. oraz dwóch zastępców Zenon Zajdlic i Grzegorz Stachowiak oficjalnie zakończyło służbę. W czwartek komendantów pożegnał wojewoda Marcin Jabłoński.

– Dziękuję za wkład wniesiony w codzienną, często niełatwą służbę. Jednocześnie nie kryję, że jest to smutne wydarzenie – powiedział wojewoda Marcin Jabłoński – Jeszcze nie zdążyliśmy się nacieszyć generalskimi lampasami Pana Komendanta – dodał podczas pożegnania oficerów, które zorganizowane zostało w Gorzowie.

Na uroczystości obecny był Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny PSP. – Oficerowie, którzy przez całe życie związanymi byli ze strażą pożarną, tak naprawdę nigdy nie odchodzą ze służby – powiedział W. Leśniakiewicz. Jednocześnie podziękował komendantom za wysiłek włożony w rozwój lubuskiej straży pożarnej.

W imieniu komendantów głos zabrał Stanisław Węsierski. – To nie była łatwa decyzja – zaznaczył. – Będę na pewno zawsze pamiętał trzy wydarzenia związane ze służbą w straży. Moment kiedy rozpoczynałem pracę, chwilę kiedy otrzymałem nominację generalską i dzisiejsze wydarzenia kiedy kończę swoją służbę – podkreślił nadbryg. S. Węsierski.

Na uroczystości pożegnania komendantów pojawili się również samorządowcy, przedstawiciele wszystkich służb mundurowych oraz instytucji współpracujących z Państwową Strażą Pożarną.

Nazwisko nowego komendanta znane będzie prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Do tego czasu obowiązki szefa lubuskiej straży pełnił będzie Waldemar Michałowski.

O komendantach:

nadbrygadier Stanisław Węsierski służbę w pożarnictwie rozpoczął 1 września 1976 r. podejmując naukę w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu jako słuchacz kadet. Podczas swojej kariery zawodowej był Komendantem Rejonowym Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich, dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich, Komendantem Rejonowym Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., by w 2006 r. zostać Komendantem Wojewódzkim PSP w  Gorzowie Wlkp. W tym czasie ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie i politologię na Uniwersytecie Zielonogórskim. Komendant Główny PSP obowiązki Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. powierzył st. bryg..

mł. bryg. Grzegorz Stachowiak do służby wstąpił 5 stycznia 1987 r. roku. W 1989 roku ukończył Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Od 1 lipca 1989 r. do 30 czerwca 1992 r. pełnił służbę jako technik, a następnie instruktor w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Gorzowie Wlkp.  W 1992roku  powstała Państwowa Straż Pożarna i od tego roku był funkcjonariuszem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. 23 maja 2006 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego. Funkcję zastępcy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. sprawował do 31 stycznia 2013 r.

St. bryg. Zenon Zajdlic do służby wstąpił w  1979 roku rozpoczynając naukę w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie.  Później rozpoczął pracę na stanowisku dyspozytora w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Trzciance. Kontynuował kształcenie zawodowe podejmując 1 lutego 1982 r. studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. 1 lutego 1999 r. objął stanowisko naczelnika Wydziału Operacyjnego w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. Z dniem 1 października 2004 r. został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie. Od dnia 20 marca 2006 r. do dnia 31 stycznia 2013 r. pełnił funkcję Zastępcy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp.

ps

Źródło: http://www.lubuskie.uw.gov.pl