Lubuskie. Informacja GIS na temat E.coli 0104 (STEC).

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 czerwca 2011r. dla osób podróżujących i przyjeżdżajacych z Niemiec w związku z wystąpieniem na terenie Niemiec ognisk zachorowań wywołanych E.coli 0104 (STEC).

INFORMACJA GIS (format *.pdf)

5 kroków do bezpiecznej żywności